Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.Urz. UE L/ 119, s1, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Auto-Frau Sylwia Gorockiewicz z siedzibą w Czarnowicach 27a, kod pocztowy 66-620 Gubin, NIP 929-103-72-82, REGON: 9780633445, adres e-mail: biuro@auto-frau.eu, tel. +48 68 359 21 60, tel. kom. +48 697 836 123 i +48 697 835 123
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dbamy o bezpieczeństwo danych i szanujemy prawo do prywatności. W tym celu dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, komputerach i u podmiotów trzecich (m.in. biuro rachunkowe, bank, agencja celna, firmy transportowe).
 3. Auto-Frau Sylwia Gorockiewicz nie zawiera umów powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim.
 4. Państwa zwykłe dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres korespondencyjny i do wysyłki, mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy, NIP, REGON) mogą być przekazane Administratorowi za pomocą podanego numeru telefonu, adresu e-mail, oraz formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej auto-frau.eu. Dane mogą być zbierane także w siedzibie firmy poprzez osobisty kontakt.
 5. Nasza strona internetowa www.auto-frau.eu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji.
 6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO.
 7. Wszystkie komputery i serwery podlegają okresowym przeglądom antywirusowym.
 8. Państwa dane zbierane są w celu prowadzenia korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości, zapytania oraz prośbę o ofertę, w tym zawierania Umowy Kupna lub Sprzedaży a także  zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług.
 9. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Państwa:
  – dobrowolną zgodę w przypadku danych wprowadzanych w formularzach w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu kontaktowym.
  – obowiązkowe w celu zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży, Umowy Kupna lub Umowy o świadczenie usług, będąc niezbędne do realizacji celów sprzedażowych bądź wynikające z obowiązków prawnych do których to zobowiązana jest firma.
 10. W niektórych sytuacjach dane Klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych Klienta są:

– Bank
– upoważnieni pracownicy w celu wykonania powierzonych im obowiązków
– serwisanci oprogramowania i sprzętu komputerowego
– Firmy spedycyjne, transportowe, kurierskie, agencje celne
– Biuro rachunkowe
– Firma hostingowa
– Inni partnerzy: Facebook, Google

 1. Dokumenty o szczególnym znaczeniu są przechowywane w szafie metalowej, a dostęp do nich ma Zarząd Administratora Danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w naszej Firmie przez okres 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Mają Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich korygowanie, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.